Sponsoring

Het ARC is ambitieus in het streven naar hoogwaardige patiëntenzorg, grensverleggend onderzoek en klinisch relevante educatie. Uiteraard kost dat geld. Met extra financiering kunnen we onze doelstellingen sneller bereiken en meer baanbrekend werk verrichten. Op alle drie de gebieden (patiëntenzorg, educatie en onderzoek) is extra geld hard nodig.

Uw bijdrage in de vorm van subsidies, giften, donaties of nalatenschappen zijn van harte welkom.

Maak via info@ams-rc.nl een afspraak met de directeur van het ARC.