Proefschriftprijs voor Dr. Mariette de Rooij: fysiotherapie zeer effectief bij knieartrose en comorbiditeit

Afgelopen woensdag 15 maart 2017 heeft  Mariette de Rooij tijdens de jaarlijkse Wetenschapsdag van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) de WCF proefschriftprijs gewonnen.
Onderwerp van haar proefschrift: de effectiviteit van fysiotherapie bij mensen met knieartrose en comorbiditeit. Fysiotherapie (oefentherapie) met specifieke aanpassingen is zeer effectief en veilig gebleken bij patiënten met knieartrose en (ernstige) comorbiditeiten zoals hartfalen, COPD en DM type 2.

Mariëtte de Rooij had concurrentie van zes andere uitstekende proefschriften, maar de jury was unaniem van mening dat haar proefschrift voldeed aan de hoogste criteria zoals publicaties in uitstekende internationale tijdschriften, twee mooie systematische reviews en een kwalitatief hoogwaardige RCT.

Het onderzoek werd begeleid door de promotoren prof. dr. J. Dekker en prof. dr. Willem Lems. Er waren reeds eerder gepromoveerden deze prestigieuze prijs wisten te winnen, namelijk: Cindy Veenhof, Martin van der Esch en Jesper Knoop. Al deze proefschriften hadden knieartrose als onderwerp en tonen aan dat het klinische artroseonderzoek op (inter)nationaal hoog niveau staat.