Parelsnoer

Locatie(s): Reade en VUmc

Ruim anderhalf miljoen Nederlanders hebben een bepaalde vorm van reuma. Helaas is nog maar weinig bekend over het precieze ontstaan van de ziekte. Door goed wetenschappelijk onderzoek te verrichten kunnen patiënten in de toekomst eerder en beter behandeld worden. Daarom hebben de acht Nederlandse academische ziekenhuizen, het Parelsnoer Initiatief opgericht. Het doel van dit Parelsnoer Initiatief is het oprichten van een nationale “Reuma Biobank”, waar gecodeerd lichaamsmateriaal van reumatologische patiënten wordt opgeslagen voor gebruik in toekomstig onderzoek.

Het onderzoek betreft een langlopend multicenter onderzoek naar de risicofactoren voor persisterende en tijdelijke ontsteking en de risicofactoren voor erosiviteit bij Reumatoïde Artritis en naar de risicofactoren voor invaliditeit, kraakbeenschade en structurele veranderingen bij Artrose.

Waarom deze studie?

Ruim anderhalf miljoen Nederlanders hebben een bepaalde vorm van reuma. Helaas is nog maar weinig bekend over het precieze ontstaan van de ziekte. Door goed wetenschappelijk onderzoek te verrichten kunnen patiënten in de toekomst eerder en beter behandeld worden. Daarom hebben de acht Nederlandse academische ziekenhuizen, het Parelsnoer Initiatief opgericht. Het doel van dit Parelsnoer Initiatief is het oprichten van een nationale “Reuma Biobank”, waar gecodeerd lichaamsmateriaal van reumatologische patiënten wordt opgeslagen voor gebruik in toekomstig onderzoek.

Voor wie?

Voor alle patiënten die net de diagnose reumatoïde artritis gekregen hebben en nog niet zijn gestart met reuma-medicatie.

Wat betekent deze studie indien u wilt deelnemen?

Indien u besluit deel te nemen zal de reumaverpleegkundige medische gegevens over uw aandoening verzamelen. Ook wordt u gevraagd 50 ml extra bloed af te staan en nuchter urine te verzamelen. Daarnaast wordt gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. Dit zal herhaald worden na 1 en na 5 jaar.

Nog vragen over deze studie of wilt u graag meedoen?

U kunt contact opnemen met Mw. Drs. S.A. Turk, arts onderzoeker via research@reade.nl onder vermelding van uw naam, geboortedatum en/of patiëntennummer Reade, uw telefoonnummer en de naam van de betreffende studie, parelsnoer studie.

Documenten