NORD-STAR

Locatie(s): Reade

In deze studie wordt bij vroege RA patiënten de standaardbehandeling vergeleken met de behandeling met biologicals. Patiënten worden gerandomiseerd tussen de standaardbehandeling en drie verschillende biologicals in combinatie met methotrexaat. In een tweede fase van de studie wordt indien mogelijk de biological weer afgebouwd.

De studie loopt op dit moment alleen nog in Reade maar zal in de nabije toekomst uitgebreid worden naar het VUmc.