Jicht CVRM studie

Onderzoek naar het voorkomen hart en vaatziekten bij patiënten met jicht, en de invloed van cardiovasculair risicomanagement.

In de klinische praktijk wordt gezien dat bij patiënten met jicht de bekende risicofactoren voor hart en vaatziekten (zoals een verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk, overgewicht en diabetes) vaker voorkomen dan in de algemene bevolking. Daarom lijken patiënten met jicht een verhoogd risico te hebben op het krijgen van hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct. Door middel van dit onderzoek willen wij meer inzicht krijgen in de hoogte van het risico op hart en vaatziekten voor patiënten met jicht. Ook willen we nagaan of opsporing en behandeling van deze risicofactoren bij jicht patiënten daadwerkelijk tot een lager risico op hart- en vaatziekten leidt.

Alle patiënten met jicht kunnen meedoen aan dit onderzoek.

Het onderzoek bestaat uit twee bezoeken aan Reade. Tijdens het eerste bezoek zult u worden gescreend op de bekende risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Dit houdt in dat er vragen worden gesteld over uw dieet- en bewegingspatroon, medicijngebruik en uw gezondheid in het algemeen. Daarnaast zal er lichamelijk onderzoek gedaan worden zoals het meten van de bloeddruk, gewicht, lengte, buik- en heupomtrek, maar ook gewrichtsonderzoek. Ten slotte zal er aanvullend onderzoek volgen in de vorm van bloedonderzoek (cholesterolwaarden, bloedsuikerwaarden, nierfunctie en ontstekingswaarden zoals BSE en CRP). Na 1 jaar zullen wij u opnieuw oproepen voor een tweede bezoek. Tijdens dit bezoek zal de screening opnieuw worden verricht.