I-CaRe onderzoek

Onderzoek naar het effect van Cardiovasculair Risicomanagement bij patiënten met Reumatoïde Artritis.

Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met reumatoïde artritis (RA) een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten (HVZ). Er zijn meerdere oorzaken voor het verhoogde risico op HVZ bij RA. Het is gebleken dat atherosclerose (aderverkalking), net als RA, een ontstekingsziekte is. Er bestaat een verband tussen het ontstekingsproces bij RA en dat bij atherosclerose. Daarnaast spelen andere risicofactoren zoals hoog cholesterol, hoge bloeddruk, roken, overgewicht en diabetes een belangrijke rol. Deze risicofactoren worden bij mensen met een chronische ziekte, zoals reumatoïde artritis, vaak onderbehandeld.

Wat houdt het I-CaRe onderzoek in?

I-CaRe staat voor Implementatie van Cardiovasculaire Risicoscreening bij Reumatoïde artritis en is een implementatieonderzoek. Dit implementatieproject is gestart bij Reade en in samenwerking met het VUmc, omdat de reumatologen ervan doordrongen zijn dat er actie ondernomen moet worden om het risico op HVZ bij reumapatiënten aan te pakken en te gaan verlagen. Daarom komen alle RA patiënten in aanmerking voor screening op HVZ. Een screening houdt in dat er jaarlijks bepaalde metingen zullen worden verricht zoals bloeddruk, gewicht, buikomvang, bloedonderzoek, een hartfilmpje en een vragenlijst over uw leefstijl. Dit onderzoek zal ongeveer 1 uur in beslag nemen. De uitslag  wordt enkele weken daarna in een 15 minuten consult  of telefonisch met u besproken en in een brief aan de huisarts gemeld. Als dit nodig is, wordt eventuele (medicamenteuze) behandeling via de huisarts geregeld. Daarnaast zal aan u gevraagd worden of deze gegevens gebruikt mogen worden voor onderzoek. Bij dit onderzoek zal ook wat extra bloed worden afgenomen. Dankzij dit onderzoek hopen we in de toekomst beter te kunnen voorspellen welke RA patiënten binnen 10 jaar HVZ krijgen en welke patiënten juist een laag risico hebben op het krijgen van HVZ. Daarnaast willen we het effect van HVZ risicoscreening meten.

Wie kunnen er deelnemen aan dit onderzoek?

Alle patiënten die bij Reade behandeld worden voor reumatoïde artritis komen in aanmerking voor HVZ screening. Als u graag gescreend wil worden voor HVZ dan kunt u dit bespreken met uw behandelaar, zoals de reumatoloog of reumaverpleegkundige en op de biopoli, dagbehandeling of early artritis kliniek (EAC). Zij kunnen u dan verwijzen voor een screeningsafspraak. U kunt voor meer informatie ook een email sturen naar I-care@reade.nl. Als u graag meteen een screeningsafspraak wilt maken, kunt u uw contactgegevens ook naar dit e-mailadres mailen. U ontvangt dan telefonisch of per post een afspraak.