GLORIA

Locatie(s): VUmc

GLORIA is een studie waarbij wordt onderzocht hoe werkzaam en veilig het ontstekingsremmende geneesmiddel prednisolon (vergeleken met placebo) is voor de behandeling van reumatoïde artritis bij patiënten van 65 jaar en ouder.

Het doel van GLORIA is uit te zoeken hoe werkzaam en veilig het ontstekingsremmende geneesmiddel prednisolon is voor de behandeling van reumatoïde artritis bij patiënten van 65 jaar en ouder. Dit onderzoek wordt uitgevoerd omdat veel, voornamelijk oudere  patiënten, al worden behandeld met prednisolon. Meestal zijn er goede lange termijn resultaten, toch is het niet duidelijk waarom sommige patiënten vooral de voordelen van de behandeling ondervinden en anderen juist veel nadelen.

In dit onderzoek wordt de werking van prednisolon vergeleken met de werking van een placebo. Iedereen die deelneemt aan het onderzoek krijgt in ieder geval de standaardbehandeling voor reumatoïde artritis. Daarnaast krijgt de helft van de patiënten gedurende 2 jaar dagelijks 1 capsule van 5 milligram prednisolon. De andere helft krijgt dagelijks een capsule met een placebo.

Tijdens deze studie volgen we ook de ‘therapietrouw’ van de deelnemers. Therapietrouw gaat erover hoe goed iemand de aanwijzingen van de arts over het gebruik van de medicatie opvolgt. We volgen tijdens deze studie de therapietrouw met behulp van een potje met een elektronisch apparaat in de deksel: dit apparaat registreert de wanneer het potje geopend wordt. Naast de hoofdstudie is er een substudie waar patiënten met een smartphone of tablet aan kunnen deelnemen. Patiënten die aan de substudie deelnemen, krijgen een applicatie op hun apparaat die communiceert met de elektronische deksel van het medicatiepotje. De geschikte patiënten worden gerandomiseerd en ontvangen gedurende 3 maanden wel of geen reminders (in de experimentele groep vergeleken met de controle groep).

Het onderzoek is opgezet door het VU Medisch Centrum en wordt uitgevoerd door artsen in verschillende ziekenhuizen. Er doen 800 patiënten uit verschillende landen mee aan dit onderzoek. In Nederland zullen 100 patiënten meedoen.

Voor meer informatie kunnen patiënten mailen naar gloria-info@vumc.nl.

Maarten Boers, Willem Lems, Linda Hartman, Linda Rasch, Leonie Middelink