ESPERANCE

Locatie(s): Reade, AMC en VUmc

Voor de behandeling van reumatoïde artritis wordt vaak prednison gebruikt, een middel dat zeer effectief is voor het behandelen van gewrichtsontsteking. Prednison kan zowel als tabletten als door middel van een injectie in de bilspier worden toegediend. Prednison kan echter ook bijwerkingen geven, en het komt niet altijd op de juiste plaats in het lichaam (namelijk de plaats van gewrichtsontsteking) terecht. Het nieuwe middel Nanocort wordt ontwikkeld om het ontstekingsremmende middel alleen naar plaatsen in het lichaam te brengen die ontstoken zijn. Omdat de prednison in Nanocort is ingesloten in kleine vetbolletjes, stapelen deze zich specifiek op in ontstoken weefsel na toediening in de bloedbaan. Het doel van dit medicijn is om de ontstoken gewrichten met twee intraveneuze (in het bloedvat) toedieningen langere tijd tot rust te brengen.

Waarom deze studie?
Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig en werkzaam het nieuwe middel Nanocort is ten opzichte van Depo Medrol (dit is het middel wat op dit moment het meest wordt gebruikt) voor de behandeling van actieve reumatoïde artritis in een grote groep patiënten. Nanocort is een medicijn dat prednison bevat. Prednison wordt veel gebruikt in de behandeling bij reumatoïde artritis. Nanocort wordt ontwikkeld om het ontstekingsremmende middel (prednison) alleen naar plaatsen in het lichaam te brengen die echt ontstoken zijn zonder veel bijwerkingen in de rest van het lichaam te veroorzaken. De werking en veiligheid van Nanocort willen we in dit onderzoek vergelijken met de werking en veiligheid van een vorm van prednison die in de spier (intramusculair) wordt ingespoten (ook wel bekend als Depo-Medrol®).

Voor wie?
Voor patiënten die reumatoïde artritis hebben en die recent een toename van klachten hebben. De arts zal tijdens een ‘screeningsbezoek’ vaststellen of u mee kunt doen aan deze studie, door onder andere te vragen naar uw ziekteactiviteit, lichamelijk onderzoek te verrichten en bloed af te nemen.

Wat betekent deze studie indien u wilt deelnemen?
De behandelingsperiode is 2 weken. Tweederde (67%) van de proefpersonen krijgt intraveneus Nanocort, en éénderde (33%) krijgt intramusculair Depo-Medrol®, de standaardbehandeling. Loting bepaalt welke behandeling u krijgt. Om ervoor te zorgen dat zowel u als uw arts als de onderzoeker niet weten welke behandeling u krijgt, krijgt u naast de behandeling met Nanocort of Depo-Medrol® nog een placebo van het andere middel. Een placebo betekent dat in het medicijn geen werkzame, actieve medicatie zit. Dit is noodzakelijk om het onderzoek eerlijk te kunnen uitvoeren. Tijdens en na de behandelperiode komt u 9 keer naar het ziekenhuis in 3 maanden tijd.

Anders dan bij gebruikelijke zorg
Als u meedoet aan dit onderzoek komt u gedurende een korte periode vaker naar het ziekenhuis dan anders het geval zal zijn. Indien u besluit mee te doen krijgt u ofwel Depo-Medrol® (120 mg), welke een gangbare behandeling is voor actieve reumatoïde artritis , of Nanocort 150 mg of Nanocort 75 mg. Indien deze behandelingen uw reumatoïde artritis onvoldoende tot rust brengen, zal uw arts overgaan op een andere behandeling en zult u moeten stoppen met de onderzoeksmedicatie.

Nog vragen over deze studie of wilt u graag meedoen?
U kunt contact opnemen met Mw. Drs. M. Heslinga, arts onderzoeker via research@reade.nl onder vermelding van uw naam, geboortedatum en/of patiëntennummer Reade, uw telefoonnummer en de naam van de betreffende studie, ESPERANCE studie.