Enbrel afbouwstudie

Waarom deze studie?
Iedereen krijgt dezelfde dosering etanercept (enbrel©) terwijl mensen van elkaar verschillen in de manier waarop het lichaam op enbrel© reageert. Zo hebben sommige mensen veel baat bij enbrel© en anderen minder; sommige mensen ervaren bijwerkingen van enbrel© en anderen niet. Sindskort wordt er wereldwijd veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van minder vaak enbrel© injecteren. En de eerste resultaten laten zien dat sommige mensen een rustige ziekte houden ondanks minder vaak enbrel© injecteren of zelfs na het staken van enbrel©. Omdat dit vaak studies waren met een beperkt aantal deelnemers is het belangrijk om hier onderzoek naar te doen bij veel meer mensen die enbrel© gebruiken. Zo zou uit het onderzoek kunnen blijken dat het minderen van enbrel© kan leiden tot minder bijwerkingen of risico’s.

Voor wie?
Iedereen met reumatoïde artritis, artritis psoriatica, de ziekte van Bechterew of juveniele idiopathische artritis bij wie behandeling met enbrel© gestart is gedurende 1 jaar of langer en bij wie de ziekte rustig is gedurende minimaal 6 maanden.

Wat houdt de studie in?
Tijdens een screeningsvisite beoordelen wij of u mee kunt doen aan de studie. Als dat zo is, start u direct met minder vaak injecteren van enbrel© of na 6 maanden, afhankelijk van de loting. Als de ziekte rustig blijft met minder vaak enbrel© injecteren kan overwogen worden enbrel© helemaal te staken. Mochten de klachten van de ziekte terugkomen na het verminderen of staken van enbrel© dan kan zo nodig de oude dosering enbrel© weer herstart worden.
De studie duurt 18 maanden. In de eerste 12 maanden zal elke 3 maanden een visite plaatsvinden en na die 12 maanden nog maar 1 visite op maand 18. Alle visites zullen zo veel mogelijk gecombineerd worden met uw geplande visite bij de biologicalspoli, reumatoloog of in combinatie met het afhalen van de enbrel© bij onze apotheek.

Nog vragen over deze studie of wilt u graag meedoen?

U kunt contact opnemen via Research@reade.nl; onder vermelding van uw naam, geboortedatum en/of patiëntnummer Reade en de naam van de betreffende studie, Enbrel afbouwstudie.