EAC Studie

Locatie(s): Reade

Studie waar patiënten met een recent ontstane gewrichtsontsteking aan kunnen deelnemen. Naast de reguliere zorg wordt bij deze groep patiënten extra gegevens verzameld waardoor meer inzicht over de vroege kenmerken en het ontstaan van Reumatoïde Artritis wordt verkregen.

Waarom deze studie?

Ruim anderhalf miljoen Nederlanders hebben een bepaalde vorm van reuma. Door goed wetenschappelijk onderzoek te verrichten kunnen patiënten in de toekomst eerder en beter behandeld worden. Deze studie heeft twee verschillende doelen: ten eerste het aanbieden van de meest optimale behandeling voor uw ziekte en ten tweede het gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en het beloop van artritis.

Daarnaast wordt een infrastructuur geschapen voor patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek.

Voor wie?

Voor patiënten die net de diagnose reumatoïde artritis gekregen hebben en nog niet zijn gestart  met reuma-medicatie.

Wat betekent deze studie indien u wilt deelnemen?

In het eerste jaar vragen we u om elke drie maanden, het tweede jaar om de 6 maanden en daarna jaarlijks bij de EAC-verpleegkundige langs te gaan. De EAC-verpleegkundige voert een standaard onderzoek uit van uw gewrichten en neemt enkele vragenlijsten af. Verder wordt er bloed en urine afgenomen. Ook vindt er één keer in de vijf jaar een botdichtheidsmeting plaats. De eerste vijf jaar worden jaarlijks röntgenfoto’s van de handen en voeten gemaakt, hierna is dit een keer in de vijf jaar. Één á twee weken na de afspraak bij de reumaverpleegkundige krijgt u een afspraak bij uw eigen reumatoloog, waar alle uitslagen met u besproken zullen worden.

De verzamelde data wordt in een geautomatiseerd bestand vastgelegd en kunnen vervolgens voor verschillende deelonderzoeken gebruikt worden. In de afgelopen periode zijn de data vooral gebruikt voor onderzoek naar de prognostische waarde van verschillende determinanten. Ook wordt de ziekte-uitkomst onderzocht: nek- en handafwijkingen bij reumatoïde artritis.

Nog vragen over deze studie of wilt u graag meedoen?

U kunt contact opnemen met Mw. Drs. S.A. Turk, arts onderzoeker via research@reade.nl  onder vermelding van uw naam, geboortedatum en/of patiëntennummer Reade, uw telefoonnummer en de naam van de betreffende studie, EAC.