COBRA treat-2-target studie

Locatie(s): VUmc en Reade

Waarom deze studie?

Ruim anderhalf miljoen Nederlanders hebben een bepaalde vorm van reuma. Door middel van deze studie willen wij kijken of we patiënten kunnen behandelen op basis van de ernst en de vooruitzichten van de reumatoïde artritis (RA). Patiënten worden ingedeeld in twee verschillende groepen, namelijk patiënten met een waarschijnlijk ernstigere vorm van de ziekte en patiënten met een grote kans op een mild verloop van de ziekte. Twaalf weken na start van de medicatie wordt beoordeeld of de RA voldoende is verbeterd. Is die voldoende verbeterd veranderd er niets aan de medicatie. Is de RA niet voldoende verbeterd vindt er een loting plaats, namelijk of dezelfde medicatie nog wordt voortgezet (en eventueel wordt verhoogd op week 17) of dat er op week 12 al extra medicatie wordt toegevoegd.

Voor wie?

Voor patiënten die net de diagnose reumatoïde artritis gekregen hebben en nog niet zijn gestart  met reuma-medicatie.

Wat betekent deze studie indien u wilt deelnemen?

Voor deze studie vragen we u zeven maal op bezoek te komen in één jaar tijd. Tijdens deze bezoeken zullen alle gewrichten nagekeken worden. Tevens zullen we u vragen om een aantal vragenlijsten in te vullen en om bloed af te laten nemen. Drie maal zal er een botdichtheidsscan en röntgenfoto’s van de handen en voeten gemaakt worden en is er de optie tot het maken van twee PET/CT-scans. Tevens zal de medicatie in het eerste half jaar via deze studie geleverd worden, dit gaat in overleg met uw reumatoloog.

Nog vragen over deze studie of wilt u graag meedoen?

U kunt contact opnemen met Mw. Drs. S.A. Turk, arts onderzoeker via research@reade.nl onder vermelding van uw naam, geboortedatum en/of patiëntennummer Reade, uw telefoonnummer en de naam van de betreffende studie, COBRA T2T studie.

Of neem contact op met de onderzoeker in VUmc voor extra informatie en aanmelding.