CARRÉ

Onderzoek naar de prevalentie van en de risicofactoren voor hart en vaatziekten bij patiënten met Reumatoïde Artritis.

Hart- en vaatziekten vormen de belangrijkste doodsoorzaak bij patiënten met RA. Er zijn enkel aanwijzingen vanuit de literatuur dat bij RA de sterfte aan HVZ mogelijk belangrijk verhoogd is t.o.v. de algemene bevolking. Overtuigende studies ontbreken echter. Niet alleen sterfte aan HVZ maar ook de frequentie van niet fatale HL lijkt bij RA verhoogd te zijn. De (gepoltuleerde) verhoogde cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit kunnen worden veroorzaakt door een verhoogde prevalentie van (bekende) risicofactoren voor HVZ of door de ziekte RA zelf. Waardoor HVZ vaker voorkomen bij patiënten met RA is onduidelijk. Dit onderzoek heeft tot doel de volgende vragen te beantwoorden: 1. Wat is de invloed van de ziekte RA op risicofactoren voor HVZ, 2. wat is de cardiovasculaire morbiditeit en 3. wat is de incidentie van HVZ.

Heeft u interesse in deelname aan deze studie, neem dan contact op met Reade voor meer informatie VIA research@reade.nl