Analyse van antilichaamproductie bij patiënten met reumatoïde artritis, Bechterew en artritis psoriatica

Locatie(s): Reade

Achtergrond van het onderzoek

Bij ziekten zoals reumatoïde artritis (RA), Bechterew en artritis psoriatica (PsA) kunnen de cellen van de patiënt antilichamen produceren die gericht zijn tegen eiwitten van de patiënt zelf (vooral bij RA) of tegen de medicijnen waarmee de patiënt behandeld wordt. Deze antilichamen beïnvloeden waarschijnlijk het ziekteverloop en het resultaat van de behandeling.

Doel van het wetenschappelijk onderzoek

Het onderzoeken van de antilichaamproductie door cellen van patiënten met RA, Bechterew en PsA, om meer inzicht te krijgen in de eigenschappen van de antilichamen, hun invloed op het verloop van de ziekte en hun invloed op het resultaat van de behandeling.

Praktische informatie

Het onderzoek bestaat uit het afnemen van een geringe hoeveelheid extra bloed (ongeveer 18 cc) bij de eerste 3 visites van de biopoli. Uit deze buizen met bloed worden de cellen en het plasma geïsoleerd en opgeslagen bij de bloedbank (Sanquin Amsterdam) om op een later tijdstip onderzocht te worden. Persoonsgegevens zullen gecodeerd bewaard worden op Reade.

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met arts-onderzoeker W. Falkenburg (via 020 – 589 62 22) of via email: research@reade.nl.