Drs. Renée Fiechter AMC / Arts-onderzoeker

Het ontstaansmechanisme van reumatoïde artritis, bioplatform en PROMs.