Drs. Nicki Verweij VUmc / Arts-onderzoeker

Beeldvorming van reumatische ziekten met PET imaging.
COBRA T2T trial.