Mw. Dr. I.E.M. Bultink VUmc / Reumatoloog / rheumatologist

Specialisatie:
Systemische Lupus Erythematosus (SLE) en andere systemische auto-immuunziekten, zwangerschap bij reumatische en systemische auto-immuunaanziekten, en lichaamsbeweging bij reumatische en systemische auto-immuunziekten.

Focusgebieden:
1. Klinisch-epidemiologisch en translationeel onderzoek op het gebied van Systemische Lupus Erythematosus (SLE) en andere systemische auto-immuunziekten.
2. Klinisch-epidemiologisch en translationeel onderzoek naar beloop en uitkomst van zwangerschap bij SLE, anti-fosfolipidensyndroom (APS) en andere reumatologische aandoeningen en systemische auto-immuunziekten.
3. Clinical trials met (nieuwe) biological en targeted synthetic DMARDs, en andere nieuwe behandelingsmogelijkheden bij SLE.
4. Lichaamsbeweging en lichaamssamenstelling bij reumatologische aandoeningen en systemische auto-immuunziekten.

In English:
Specialisation:
Systemic Lupus Erythematosus (SLE) and other systemic auto-immune diseases, pregnancy in rheumatic and systemic auto-immune diseases, and physical activity in rheumatic and systemic auto-immune diseases.

Research focused on:
1. Clinical-epidemiological and translational research in the field of Systemic Lupus Erythematosus (SLE) and other systemic auto-immune diseases.
2. Clinical-epidemiological and translational research in the field of course and outcome of pregnancy in SLE, anti-phospholipid syndrome, and other rheumatic and systemic auto-immune diseases.
3. Clinical trials on the efficacy and safety of (new) biological and targeted synthetic DMARDs, and other new theurapeutic agents in SLE.
4.Research on physical activity and body composition in rheumatic and systemic auto-immune diseases.

Research identifiers:
Web of Science Researcher ID: AAG-3356-2020
ORCID: 0000-0002-5441-3420
https://www.researchgate.net/profile/Irene_Bultink