Jan van Breemen-penning voor Ronald van Vollenhoven

Op donderdag 26 september werd tijdens de NVR-Najaarsdagen in Papendaal de prestigieuze Jan van Breemen-penning uitgereikt aan
Prof Ronald van Vollenhoven, hoofd van de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie van Amsterdam UMC.

De titel van de Jan van Breemen oratie was: Reumatologische behandeling: wat we kunnen, wat we weten  en wat we kunnen weten”

Deze prijs van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie wordt uitgereikt aan een onderzoeker die een bijzondere bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek heeft geleverd.
De Jan van Breemen-penning geldt als de hoogste onderscheiding op het vakgebied van de reumatologie.