Disclaimer

Amsterdam Rheumatology & immunology center (ARC) is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden kunnen ontstaan. Op geen enkele wijze kan ARC jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

De sites waarnaar ARC linkt worden door ARC regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan ARC voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. ARC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Copyright: voor alle elementen (teksten, foto’s, graphics enz.) van de ARC-website geldt: copyright © 2015 ARC.

ARC sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie uit verstrekte documenten niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van de documenten en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van de documenten zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.

Aankomende events