Eerste ARC Amstel Voorjaarssymposium van 15 april groot succes.

Met meer dan 130 deelnemers mag het eerste ARC Amstel Voorjaarssymposium op 15 april j.l. zeer geslaagd worden genoemd. Naast hoogstaande presentaties door ARC-sprekers over basaal, translationeel en klinisch onderzoek, was er ruime gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en netwerken. Het succes van dit eerste Voorjaarssymposium is de opmaak voor een vervolg in 2017.

Tijdens het symposium werd de Jan van Breemen grant uitgereikt aan Floor Kerstens, voor haar onderzoek naar de ziekte van Behcet. Met deze grant gaat zij een voorspelmodel ontwikkelen voor patienten met een mogelijke diagnose Behcet. Bij dit onderzoek worden zowel patienten uit Reade, als uit New York betrokken.