Het ARC is een samenwerking tussen AMC, Reade en VUMC waardoor het reumatologisch onderzoek en onderwijs bij deze drie organisaties onder één noemer wordt gebracht.
De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door de raden van bestuur van de drie organisaties op 14-10-2014.

Hiermee is het grootste centrum voor dit onderzoek in Nederland ontstaan. Binnen het  Amsterdam Rheumatology & immunology Center werken ruim 80 onderzoekers aan de opsporing en behandeling van reumatische en immunologische aandoeningen.

Het ARC wordt geleid door een dagelijks bestuur bestaande uit:

Prof dr. Ronald van Vollenhoven – Directeur
Prof dr. Mike Nurmohamed- namens Readefoto-beleidsdag-2
Prof dr. Willem Lems – namens VUMC

Het dagelijks managementteam bestaat uit:

Mw. Ida Gaspersz – (Inter)national Liaison
Prof. dr. Mike Nurmohamed – Treasurer
Prof. dr. Willem Lems – Education officer
Dr. Michel Tsang A  Sjoe – Communication officer

Alle medewerkers binnen de afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie (KIR) van het AMC, Reade en de afdeling Reumatologie van VUMC zijn q.q. medewerkers bij het ARC.

 

Op deze website vindt u informatie over de activiteiten die binnen het ARC plaatsvinden, procedures die zijn afgesproken en onderzoeken die lopen.


Graag horen we je feedback of aanvullingen op de content. E-mail deze naar: info@ams-rc.nl
.

Aankomende events